Ígérem, hogy Európai Parlamenti képviselőként küzdeni fogok az adóigazságosságért.”
 

Ezen választási ígéret aláírásával kiállok azért, hogy a multinacionális vállalatok méltányos összegű adót fizessenek, és elköteleződöm a következők mellett::

  • Az összes nagy multinacionális vállalatot átláthatóságra kell kötelezni nyilvános országonkénti jelentéstétel bevezetésével, hogy az állampolgárok láthassák, hogy a cégek hol folytatnak üzleti tevékenységet, és mennyit adóznak az egyes országokban, ahol működnek;

  • Az elavult vállalati adórendszer helyett egy olyan rendszert kell kiépíteni, amely adózási szempontból minden multinacionális vállalatot egyetlen adóalanyként kezel, és a vállalatok által az egyes országokban végzett értékteremtés és gazdasági aktivitás szerint állapítja meg meg az országok adóbeszedési jogát. Ennek a rendszernek részeként szükség van a tényleges minimum társasági adó bevezetésére, és kerülni kell az olyan mechanizmusok bevezetését, amelyeket a multinacionális vállalatok adóelkerülésre használhatnak;

  • Egy olyan inkluzív és transzparens globális adóreformra van szükség, melynek részeként az ENSZ égisze alatt létrejön egy kormányközi adóügyi bizottság, amelyben minden fejlődő és fejlett ország egyenlő feltételekkel vesz részt a globális adószabványok reformjának kidolgozásában;

  • Biztosítani kell a közérdekű bejelentők és az újságírók erős védelmét, hogy óvjuk azokat, akik a közérdekért cselekszenek, beleértve mindazokat, akik nagymértékű adóelkerülési és adócsalási eseteket lepleznek le. A védelemnek ki kell terjednie a magán- és a közszférában dolgozókra is;

  • Igazságos, progresszív és a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő adórendszerekre van szükség, véget kell vetni a káros adózási gyakorlatoknak, az adóparadicsomoknak és a lefelé tartó adóversenynek. Hatásvizsgálatra is szükség van annak érdekében, hogy az EU adópolitikája ne legyen negatív hatással a nemek közötti egyenlőségre a fejlődő országokban
Who has signed?