"Jeg lover at kæmpe for retfærdig skat som medlem af Europa Parlamentet."
 

Ved at underskrive dette valgløfte støtter jeg, at multinationale virksomheder betaler deres andel af skat, og jeg forpligter mig på at arbejde for:

  • Offentlig land-for-land rapportering i alle lande for alle større multinationale virksomheder, så borgerne kan se hvor virksomhederne har erhvervsaktivitet, og hvor de betaler skat.

  • At erstatte det forældede selskabsskattesystem med et system, der behandler hvert multinationalt selskab som én enhed, og hvor selskabets skat fordeles til lande alt efter hvor værdiskabelsen og den økonomiske aktivitet reelt finder sted. Dette system bør indeholde en effektiv mindstesats for selskabsskatten og undgå at indføre nye mekanismer, der kan misbruges af multinationale selskaber til skatteundgåelse.

  • En inkluderende, gennemsigtig og global skattereform ved at oprette en mellemstatslig skattekommission under FN, hvor både rige - og fattige lande kan deltage på lige fod.

  • Styrket beskyttelse af whistleblowers og journalister, så vi kan beskytte dem, der handler i offentlighedens interesse, herunder dem der afslører omfattende skatteundgåelse eller -unddragelse. Denne beskyttelse skal omfatte både private og offentlige ansatte.

  • ,Retfærdige og progressive skattesystemer, der tager højde for kønsperspektiver, og som stopper skadelige skattepraksisser, skattely og ræset mod bunden på selskabsskat. Dette inkluderer omfattende konsekvensanalyser for at sikre, at EU's skattepolitik ikke har negative konsekvenser for ligestilling mellem kønnene eller for udviklingslandene.

 
Who has signed?