Zavezujem se, da se bom kot poslanec/poslanka Evropskega parlamenta boril/a za davčno pravičnost.”
 

S podpisom te zaveze zahtevam, da multinacionalke plačujejo svoj delež davka in se zavezujem, da se bom zavzemal/a za:

  • uvedbo pravil za transparentnost za vsa velika multinacionalna podjetja preko poročanja po posameznih državah (angl. country by country reporting), da bodo državljani lahko videli, kje izvajajo multinacionalne družbe poslovno dejavnost in koliko davkov plačajo v vsaki državi, kjer poslujejo;

  • zamenjavo zastarelega korporativnega davčnega sistema s sistemom, ki vsako multinacionalno družbo za namene obdavčitve obravnava kot eno entiteto in dodeljuje pravice do obdavčenja državam na podlagi stopnje ustvarjanja vrednosti in gospodarske dejavnosti, ki jo ima družba v posamezni državi. Ta sistem mora vključevati minimalno efektivno stopnjo davka od dobička pravnih oseb in se izogibati uvajanju novih mehanizmov, ki bi jih multinacionalke lahko zlorabile za izogibanje davkom;

  • vključujočo, transparentno globalno davčno reformo. Podpiram ustanovitev medvladne davčne komisije pod okriljem Združenih narodov, ki bi vsem razviti državam in državam v razvoju omogočila, da enakopravno sodelujejo pri reformi globalnih davčnih standardov;

  • močno zaščito prijaviteljev/žvižgačev in novinarjev na področju davkov, s katero bi zaščitili tiste, ki delujejo v javnem interesu, vključno s tistimi, ki razkrijejo obsežno izogibanje davkom ali davčno utajo. Ta zaščita mora vključevati zaposlene tako v zasebnem kot v javnem sektorju;

  • poštene, progresivne davčne sisteme, ki upoštevajo enakost spolov, in odpravo škodljivih davčnih praks, davčnih oaz ter tekme proti dnu. To vključuje temeljite ocene učinkov, da se zagotovi, da davčne politike EU nimajo negativnih vplivov na enakost spolov ali na države v razvoju.

 
Who has signed?