Jag åtar mig att arbeta för skatterättvisa som medlem av Europaparlamentet”
 

Genom att underteckna detta åtagande stödjer jag principen om att multinationella företag bör betala sin rättvisa andel av skatten,och jag åtar mig att arbeta för:

  • Regler för att multinationella företag ska bli mer transparenta genom offentlig land-för-land-rapportering , som gör det möjligt för människor att se vad multinationella företag betalar i skatt i varje enskilt land de är verksamma i;

  • Att nuvarande system för beskattning av företag ersätts med ett nytt system som behandlar multinationella företag som en enhet för skatteändamål. Beskattningsrätt mellan länder bör baseras på företagens ekonomiska aktivitet och det värde de skapar i varje land. Systemet bör inkludera en miniminivå för företagsbeskattning och bör undvika att införa nya mekanismer som kan missbrukas av multinationella företag för att smita från skatten;

  • En mellanstatlig skattekommission inom ramen för FN,där alla utvecklade såväl som utvecklingsländer kan delta på lika villkor i reformer av globala standarder på skatteområdet;

  • Ett starkt skydd för visselblåsare och journalister, för att skydda de som agerar i allmänhetens intresse, som också inkluderar de som avslöjar storskalig skatteflykt (illegal skatteflykt men även den som sker inom lagens ramar). Skyddet bör gälla både privat- och offentliganställda;

  • Rättvisa, progressiva skattesystem som främjar jämlikhet. Att sätta stopp för skadliga skatteupplägg, skatteparadis och ”kapplöpningen mot botten” på skatteområdet. ,. Detta innefattar att göra konsekvensanalyser av EU:s politik på skatteområdet för att försäkra att den inte har negativ inverkan på jämlikhet i utvecklingsländer.

 
Who has signed?