“Jeg lover at kæmpe for retfærdig skat som medlem af Europa Parlamentet”

Ved at underskrive dette løfte støtter jeg, at multinationale selskaber og velhavende personer skal betale deres retfærdige andel af skatten, og jeg forpligter mig på at arbejde for EU-politikker, der fremmer: 

  • Gennemsigtighed for alle store multinationale selskaber gennem offentlig land for land-rapportering, så borgerne kan se, hvor de multinationale selskaber har forretningsaktiviteter, og hvad de betaler i skat i hvert land, de opererer i; 
  • Progressive grønne skatter, der leverer natur- og klimabeskyttelse, bidrager til en retfærdig omstilling og reducerer uligheder i og mellem lande. Dette bør respektere, at miljøskadelige aktiviteter bør reguleres med de mest effektive foranstaltninger, herunder ikke-skattemæssige foranstaltninger; 
  • Samarbejde på EU-niveau for at fremme beskatning af de rigeste personer, herunder gennem skatter på formue og kapitalgevinster; 
  • Fair og progressive skattesystemer der fremmer kønslighed og et stop for skadelig skattepraksisser, skattely og ræset mod bunden. Dette omfatter skattesystemer, der informeres af konsekvensanalyser for at sikre, at skattepolitikker ikke har negative konsekvenser for ligestilling mellem kønnene eller udviklingslandene; 
  • EU's støtte til en inkluderende og gennemsigtig global skattereform gennem en FN-rammekonvention om internationalt skattesamarbejde, hvor alle lande kan deltage på lige fod. Disse reformer bør omfatte: 
    • Udskiftning af det forældede selskabsskattesystem med et system, der behandler hvert multinationalt selskab som én enhed i skattemæssig henseende og tildeler beskatningsrettigheder baseret på niveauet af værdiskabelse og økonomisk aktivitet, som selskabet har i hvert land. Dette system bør omfatte en effektiv minimumsselskabsskattesats og undgå mekanismer, der kan misbruges af multinationale selskaber til at unddrage sig skat;
    • Fremme af et retfærdigt og effektivt globalt skattesystem, der fuldt ud tager højde for udviklingslandenes realiteter og prioriteter.